Nagihan Korkmaz, programınızın düzenlenmesi için lütfen www.p90xtr.com/program-formu sayfasına bilgilerinizi giriniz.